طرح برگ درختان
موجودیت: موجود
کد محصول: 32
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
توضیحات:

ابعاد:
نام طرح:
رنگ زمینه:
رنگ حاشیه:
رج شمار:
جنس نخ تار(چله):
جنس پرز:
بافت: